BARNEHAGE

Ønsker dere mer Gleding™ i deres barnehage?

Vi bidrar gjerne med foredrag og workshops til personalmøter, lederutvikling, planleggingsdager og foreldremøter. Når de voksne har en felles plattform med felles fokus og språk kan vi skape den beste fremtiden sammen. Bøker og andre verktøy følger med i pakken!

Jobben som gjøres i barnehagen har en enorm effekt på fremtiden vår. Kvaliteten i relasjonene mellom de voksne er helt avgjørende for hvordan barna speiler seg fra gode voksne som rollemodeller. 

Når de voksne har det bra og er bevisste hvordan de gjør seg selv og andre gode er sjansen stor for at dette også smitter over på barna. 

 

Tematikk og innhold til foredrag/workshops/kurs:

 
  • Viktigheten av sosial og emosjonell kompetanse

  • Selvet: Selvfølelse, selvtillit og selvbilde

  • Følelser - hvorfor reagerer vi som vi gjør?

  • Verdier og holdninger – hvilken effekt de har på våre relasjoner

  • Hvordan anerkjenne for å skape robuste barn og voksne?

  • Hvordan gjør vi hverandre gode?

  • Hvorfor fokusere på ”gleding” istedenfor ”antimobbing”?

  • Hvilket samfunn vil vi ha? Inkludering, verdighet og vennskap

  • Fra tanke til handling – hva gjør vi nå?


 
 
wwwgledingno.png