BARNEHAGE

Jobben som gjøres i barnehagen har en enorm effekt på fremtiden vår! Kvaliteten i relasjonene mellom de voksne er helt avgjørende for hvordan barna speiler seg fra gode voksne som rollemodeller.

Les mer

FORELDREMØTER

Foreldrerollen er verdens viktigste lederjobb! Foreldremøtene er en fantastisk anledning til å skape begeistring, engasjement og et positivt fokus. Her bygges en felles plattform for godt holdningsarbeid.

Les mer

SKOLE

Skolens betydning for fellesskapet og individene fortjener anerkjennelse. Ved å jobbe med språk og felles bevisstgjøring i personalgruppen skaper vi et fundament for å bygge en god kultur, med nysgjerrighet på individet og fokus på gode vennskap og tilhørighet.

Les mer

GLEDING™ DAG

Sett av en dag til å skape et felles fundament for skolen, kommunen, lokalsamfunnet eller kanskje for arbeidsplassen. La en gledingdag bli en kick off og “ny start” der vi sammen gjør hverandre gode. Der alle er med. Der vi setter retning og skaper motivasjon for hva vi faktisk vil få til sammen.

Les mer


BARN (3-12)

La barna lære mer om GLEDING og hvordan de kan få bedre mestringsfølelse sammen med Klovnen Wilmer. Dette er et barnekonsept som er inspirert av våre egne bøker. Wilmer prøver så godt han kan, men han får det ikke alltid til. Hvordan kan vi våge å prøve igjen - og fokusere på læring?

Les mer

UNG (13-25)

Vi får mange henvendelser fra både ungdom-, videregående skoler og studentsamfunn som ønsker påfyll av GLEDING.

Les mer