Foreldremøtene er en fantastisk anledning til å skape begeistring, engasjement og et positivt fokus - på det vi ønsker å se mer av!

Vi stiller gjerne opp på foreldremøte for å engasjere, stimulere bevisstgjøring og refleksjon. Et foredrag kan være fra 30-120 min (Anbefaler 60-90 min).

Noe av innholdet i ”Gleding":

  • Viktigheten av sosial og emosjonell kompetanse           
  • Selvet: Selvfølelse, selvtillit og selvbilde
  • Følelser - hvorfor reagerer vi som vi gjør?
  • Verdier og holdninger – hvilken effekt de har på våre relasjoner
  • Hvordan anerkjenne for å skape robuste barn og voksne?
  • Hvordan gjør vi hverandre gode?
  • Hvorfor fokusere på ”gleding” istedenfor ”antimobbing”?
  • Hvilket samfunn vil vi ha? Inkludering, verdighet og vennskap
  • Fra tanke til handling – hva gjør vi nå?