SKOLE

Hensikten med Gleding™ er å øke selvfølelse, mestring, nysgjerrighet, empati, anerkjennelse og tilhørighet.

"Jeg kan ikke tenke meg en viktigere samfunnsaktør enn skole og barnehage - i tillegg til familien selvfølgelig. Skolen setter spor på godt og vondt for alltid. Hvem husker ikke den gode voksne som så akkurat deg, og hvem kan glemme de vonde ordene som ble sendt rett inn i hjertet ditt, lenge før du hadde funnet rustingen? Er det ett sted jeg har lyst å anerkjenne - er det skolen og dens betydning for fellesskapet og individene."

- Siri Abrahamsen

"Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør." § 9A-3. Opplæringsloven

Ved å jobbe med språk og felles bevisstgjøring skaper vi et fundament å bygge en god kultur ut ifra. Videre må vi trene og implementere det vi er bevisst på. Det vi er bevisst på kan vi gjøre noe med. Da går vi fra tanke til handling. Gjør vi en handling ofte nok - blir den en vane. Slik kan vi bygge en inkluderende kultur med nysgjerrighet på individet og fokus på gode vennskap og tilhørighet.

 

Tematikk og innhold til foredrag/workshops/kurs:

org_ekstra-25-2.png
  • Viktigheten av sosial og emosjonell kompetanse           

  • Selvet: Selvfølelse, selvtillit og selvbilde

  • Følelser - hvorfor reagerer vi som vi gjør?

  • Verdier og holdninger – hvilken effekt de har på våre relasjoner

  • Hvordan anerkjenne for å skape robuste barn og voksne?

  • Hvordan gjør vi hverandre gode?

  • Hvorfor fokusere på ”gleding” istedenfor ”antimobbing”?

  • Hvilket samfunn vil vi ha? Inkludering, verdighet og vennskap

  • Fra tanke til handling – hva gjør vi nå?