§ 9A-3. Det psykososiale miljøet fra opplæringsloven

"Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør."

Hensikten med Gleding™ er å øke selvfølelse, verdighet, inkludering og vennskap.

Ved å jobbe med språk og felles bevisstgjøring skaper vi et fundament å bygge en god kultur ut ifra. 

Videre må vi trene og implementere det vi er bevisst på. Det vi er bevisst på kan vi gjøre noe med. Da går vi fra tanke til handling. Gjør vi en handling ofte nok - blir den en vane. Slik kan vi bygge en inkluderende kultur med nysgjerrighet på individet og fokus på gode vennskap og tilhørighet.

Ønsker dere en GLEDING™ dag?

Sett av en dag til å skape en god start for et bedre skolemiljø for barn og voksne.

Det kan fungere på følgende måte:

 • Vi leverer foredrag til alle barna 30-45 min.
 • Workshop eller foredrag for hele personalet 1-2 timer.
 • Foreldreforedrag på kvelden 1-1,5 time. 
 • Bøker, plakater, oppgaver, tips og andre verktøy følger med i pakken.

Tematikk og innhold til foredrag/workshops/kurs:

 • Viktigheten av sosial og emosjonell kompetanse           
 • Selvet: Selvfølelse, selvtillit og selvbilde
 • Følelser - hvorfor reagerer vi som vi gjør?
 • Verdier og holdninger – hvilken effekt de har på våre relasjoner
 • Hvordan anerkjenne for å skape robuste barn og voksne?
 • Hvordan gjør vi hverandre gode?
 • Hvorfor fokusere på ”gleding” istedenfor ”antimobbing”?
 • Hvilket samfunn vil vi ha? Inkludering, verdighet og vennskap
 • Fra tanke til handling – hva gjør vi nå?

 

Vi bruker gleding på vår skole:

Gro Skilbrei, Undervisningsinspektør - Rossabø Skole, Haugesund Kommune

"Vi hadde et stort ønske om å snu fokus rundt mobbeproblematikken ved skolen vår. Vi tenker at det å ha tilhørighet til klassen, det å bli verdsatt og følge seg trygg og inkludert er nøkkelen som skal til for at man tåler mer av livets utfordringer, og dermed står bedre rustet til å tåle både med- og motgang.

Vi hadde et sterkt ønske om å bli ennå mer konkrete i handlinger,- både voksne og elever. Vi har hatt fine ord på fine plakater i mange år. Men savnet å få omsatt det i praksis.

Vi ville fokusere mer på det vi ønsket å se mer av. Fremheve de gode hverdagshistoriene.

Da vi fikk høre om Siri og hennes praktiske tilnærming gjennom GLEDING, tenkte vi at dette må være noe å starte med. Noe å hente inspirasjon ut i fra.

Vi valgte derfor å bestille Siri til skolen vår. Hun var med oss på dagtid gjennom fellessamling i gymsalen, foredrag for de ansatte og på storforeldremøte om kvelden. Vi har aldri hatt et så godt oppmøte noen gang, og heller aldri fått så mange positive tilbakemeldinger fra foreldrene.

Det at alle ved skolen, elever, ansatte og foreldre fikk høre det samme, ble en suksessfaktor. Det er blitt mange samtaler rundt kjøkkenbordene om viktige emner, får vi fortalt.

Siri er veldig entusiastisk, snakker i klare ord og gir oss gode eksempler på hvordan vi kan omsette viktige verdier til handling.  Hun har evnen til å treffe både små og store rett i hjertet med sitt budskap.

Nå er det opp til oss og jobbe videre med dette viktige arbeidet. Og jammen tror jeg at vi skal klare det!"