«Siri har en fantastisk morsom, brutalt ærlig og sårbar måte å formidle på. Hennes budskap om gleding for liten og stor treffer oss «godtvondt» langt inni i hjertet! Alle skoler skulle fått gleden av å hatt Siri på besøk. Hun minner oss på at empatiske barn er mye viktigere enn «flinke» barn. Siris foredrag om gleding passer absolutt alle!» - Maggi Gausel
"Siri representerer med sitt foredrag en positiv og løsningsfokusert vinkling på en krevende problematikk. Foreldrene i våre barnehager var svært fornøyde med innholdet i dette foreldremøtet, dette gav mening og var praksisnært. Vi gir Siri våre beste anbefalinger." 
- Mari Westerhus, Styrer Sjølyst FUS barnehage.


org_roll-up_1-08.png