Cart 0
 
barnikø.jpg

OPPVEKST

Gleding handler om å se verdien i hver enkelt og bygge et samfunn der alle hører til

Barndom og oppvekst er en tid i livet hvor trygghet og kjærlighet legger et stødig fundament for veien videre. Hvordan vi som voksne møter ungene - hva vi tror om dem, hvordan vi speiler dem og hva vi håper for dem blir en del av identiteten deres. Ofte så er det lett å like barn som ligner oss selv, men hva med de andre barna, de som utfordrer oss, dem som trigger oss? Hva ligger bak uønsket atferd? Gleding handler om å se verdien i hver enkelt - om å finne gullet, om å søke kjærlighet, forståelse og trygghet.

Å jobbe med barn er ofte intenst og uforutsigbart. Kvaliteten på de voksnes relasjoner påvirker stemningen og produktiviteten både for store og små. Derfor setter hver enkelts verdier, holdninger, menneskesyn og atferd langvarige spor. Med gleding vil vi bidra til at vi gjør hverandre gode - hver dag, slik at vi har det bedre og kan gi mer til dem rundt oss.

 

GLEDINGBUTIKKEN

Bøker og verktøy som bygger fundamentet for det viktigste vi har - selvfølelse, vennskap, relasjoner og tilhørighet!

 

BARNEHAGE

Jobben som gjøres i barnehagen har en enorm effekt på fremtiden vår! Kvaliteten i relasjonene mellom de voksne er helt avgjørende for hvordan barna speiler seg fra gode voksne som rollemodeller.

Les mer

FORELDREMØTER

Foreldrerollen er verdens viktigste lederjobb! Foreldremøtene er en fantastisk anledning til å skape begeistring, engasjement og et positivt fokus. Her bygges en felles plattform for godt holdningsarbeid.

Les mer

SKOLE

Skolens betydning for fellesskapet og individene fortjener anerkjennelse. Ved å jobbe med språk og felles bevisstgjøring i personalgruppen skaper vi et fundament for å bygge en god kultur, med nysgjerrighet på individet og fokus på gode vennskap og tilhørighet.

Les mer

GLEDING™ DAG

Sett av en dag til å skape et felles fundament for skolen, kommunen, lokalsamfunnet eller kanskje for arbeidsplassen. La en gledingdag bli en kick off og “ny start” der vi sammen gjør hverandre gode. Der alle er med. Der vi setter retning og skaper motivasjon for hva vi faktisk vil få til sammen.

Les mer


BARN (3-12)

La barna lære mer om GLEDING og hvordan de kan få bedre mestringsfølelse sammen med Klovnen Wilmer. Dette er et barnekonsept som er inspirert av våre egne bøker. Wilmer prøver så godt han kan, men han får det ikke alltid til. Hvordan kan vi våge å prøve igjen - og fokusere på læring?

Les mer

UNG (13-25)

Vi får mange henvendelser fra både ungdom-, videregående skoler og studentsamfunn som ønsker påfyll av GLEDING.

Les mer

org_skandinava_kart-01_enfarge_nåler.png

12 150

PROFESJONELLE

har deltatt på kurs og foredrag

8200

FORESATTE

har deltatt på foreldremøter

9150

BARN OG UNGDOM

har deltatt på Gledingdager

REFERANSER

 

“120 lærere, inspektører og rektorer fikk høre en engasjert, interessant og personlig Siri Abrahamsen fortelle om hva som ligger i ordet GLEDING.  Hun ga begrepet mening, og ved hjelp av gode og relevante eksempler viste hun hele salen hvordan man rett og slett kan bli et bedre menneske - enten man går i klasse 3b på barneskolen eller jobber som rektor på en ungdomsskole.” 

- Kjartan Eide, Daglig leder, Trivselsprogrammet

“Siri har en fantastisk morsom, brutalt ærlig og sårbar måte å formidle på. Hennes budskap om gleding for liten og stor treffer oss «godtvondt» langt inni hjertet! Alle skoler skulle fått gleden av å hatt Siri på besøk. Hun minner oss på at empatiske barn er mye viktigere enn «flinke» barn. Siris foredrag om gleding passer absolutt alle!”

- Maggi Gausel

"Siri representerer med sitt foredrag en positiv og løsningsfokusert vinkling på en krevende problematikk. Foreldrene i våre barnehager var svært fornøyde med innholdet i dette foreldremøtet, dette gav mening og var praksisnært. Vi gir Siri våre beste anbefalinger."

- Mari Westerhus, Styrer Sjølyst FUS Barnehage

Siri leverer et inspirerende, ærlig og viktig foredrag om relasjonens ulike sider. Hun engasjerer og motiverer deltagerne til å ha fokus på relasjonsarbeid og egen rolle i det daglige. Et bidrag som gjør samhandlingen mellom mennesker bedre.”

- Erik Alvestad - Skolefaglig rådgiver, Fauske Kommune

RESSURSER

 

BØKENE OM LYKKE OG WILMER

Bøker som bygger fundamentet for det viktigste vi har - selvfølelse, vennskap, relasjoner og tilhørighet!

GLEDING PODCAST

En podcast for fellesskap og tilhørighet, selvfølelse og vennskap. Ulike temaer for barn - og innimellom for voksne.

BLOGG

Om oppvekst, familie, barnehage og skole.

BØKER OG FILMER

Se hvilke bøker og filmer vi anbefaler.

GLEDINGSANGEN

Gledingsangen - med Siri og Jubeltube! Her finner du både musikkvideo, tekst og singback lydfil.

TEGNEARK

Tegneark av Gleding- og Feilingplakaten. Fargelegg og fyll inn egne tips og tanker.

GLEDINGVIDEOER

Gledingsangen, 8 tips for mer Gleding på skolen, 7 tips om hva som kan gjør en barnehage enda bedre

VERDIER

Kjærlighet - det å bry seg om og anerkjenne

Mot - til å stå opp for det som er viktig

Tilhørighet - så alle føler de hører til

Glede - det skal så lite til å gjøre en forskjell

MISJON

Vi skaper en empatisk verden, ved å styrke familien og alle som jobber med og for barn. 

VISJON

Verden blir et fredeligere sted, hvor nestekjærlighet, tilhørighet og anerkjennelse er i fokus. 

 

 
wwwgledingno.png
 
bfd1c9.jpg