Kontaktinfo: siri@gleding.no // 900 12 090

Med Gleding™ skal alle kunne mestre livet i medgang og motgang.

Vi skaper bevisstgjøring og verktøy som bygger empatiske mennesker som gjør en forskjell for seg selv, for andre og for verden.

Vi formidler fundamentet for at vi skal ha det bra sammen. Med 'fokus på hva vi kan gjøre mer av. Det handler om bevisstgjøring på hvilken effekt vi har på andre, hvilket verdensbilde, sannheter og verdier som styrer våre tanker, følelser og handlinger. Det handler om å se seg selv utenfra og andre innenfra. Det handler om empati og å ville vel, om å se på ny og være nysgjerrig på andre.  Vi skaper et godt fundament for livsmestring. Bøkene, formidlingen og verktøyene skal sammen gi oss det vi trenger for å mestre medgang og motgang, for å spille hverandre gode og ta vare på hverandre. 

Bøkene kan bestilles her!

Gleding™ er aktuelt for alle som jobber for og med barn, foreldre, for hele oppvekstssektoren - ja,egentlig - for oss alle!