Partnerskap for gleding:

  1. Vi går bort til dem som står alene og snakker med dem
  2. Vi tror på hverandres virkeligheter
  3. Følelser er sanne for de som opplever dem
  4. Vi fremsnakker og heier på hverandre med positive ord og kroppsspråk
  5. Vi smiler og sier hei (og gir klemmer til dem som vil ha)
  6. Vi inviterer med nye venner med hjem
  7. Vi ser rundt oss om noen trenger en hjelpende hånd
  8. Vi snakker med hverandre om hva som er viktig for at vi skal ha det bra
  9. Vi beskytter hverandre og står opp for det som er rett - ser du noen som blir dårlig behandlet - da sier du ifra. "Noen" finnes ikke!
  10. Har du noe fint å si - så sier du det - la oss bygge hverandre gode!

Her er relevante ressurser for hvordan vi kan takle mobbing:

https://www.regjeringen.no/contentassets/95ef678cc8c7454fb45e3f57826dd461/partnerskapmotmobbing.pdf

https://www.udir.no/nullmobbing/

http://laringsmiljosenteret.uis.no/

https://www.mot.no/

https://www.unicef.no/denene

http://www.trivselsleder.no/no/HJEM/

Ressurser for fremtidens skole og sosial kompetanse:

http://mcc.gse.harvard.edu/

http://sirkenrobinson.com/

http://smartoppvekst.no/

http://www.aftenposten.no/meninger/Mer-fart-i-faglig-fornyelse-36188b.html

http://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-Dette-blir-viktig-i-fremtidens-skole-37965b.html