nettside_barn.png

SKOLE

Jeg kan ikke tenke meg en viktigere samfunnsaktør enn skole og barnehage - i tillegg til familien selvfølgelig

“Skolen setter spor på godt og vondt for alltid. Hvem husker ikke den gode voksne som så akkurat deg, og hvem kan glemme de vonde ordene som ble sendt rett inn i hjertet ditt, lenge før du hadde funnet rustingen? Er det ett sted jeg har lyst å anerkjenne - er det skolen og dens betydning for fellesskapet og individene." - Siri Abrahamsen

Ved å jobbe med språk og felles bevisstgjøring skaper vi et fundament å bygge en god kultur ut ifra. Videre må vi trene og implementere det vi er bevisst på. Det vi er bevisst på kan vi gjøre noe med. Da går vi fra tanke til handling. Gjør vi en handling ofte nok - blir den en vane. Slik kan vi bygge en inkluderende kultur med nysgjerrighet på individet og fokus på gode vennskap og tilhørighet.

"Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør." § 9A-3. Opplæringsloven


“Ledelse”

Det er fascinerende å se hvor mye makt som ligger i ledelse, hvor enorm påvirkningskraft et menneske kan ha i en gitt rolle. Ledelse påvirker mennesker hver dag til det bedre eller det motsatte. Hvordan være en god leder? Hvordan påvirker de små forskjellene til ulike utfall? Hvordan kan du være en leder som er tydelig og varm? En modig leder som tør å vise din menneskelighet. Hvordan kan du få folk til å ville følge deg med eller uten tittel?

“HVORDAN SKAPE ET GLEDELIG ARBEIDSMILJØ FOR SMÅ OG STORE”

Et foredrag eller workshop om oss, fellesskapet, hva vi tror og antar om hverandre og hvordan vi kan skape gode resultater sammen! Det handler om selvfølgelighetene som dessverre ikke er vanlige. Bittesmå endringer har enorm effekt på hvordan vi føler oss rundt hverandre. Hvem er du trygg på og hvorfor? Hvem gjør deg usikker? Når føler du deg bra? Når presterer du best? Vi påvirker hverandre hele tiden - med konkrete tips og gjenkjennbare historier vil dere få flere aha opplevelser, samtidig som du får lyst til å være mer raus og åpen sinnet.

Tematikk og innhold:

  • Viktigheten av sosial og emosjonell kompetanse           

  • Selvet: Selvfølelse, selvtillit og selvbilde

  • Følelser - hvorfor reagerer vi som vi gjør?

  • Verdier og holdninger – hvilken effekt de har på våre relasjoner

  • Hvordan anerkjenne for å skape robuste barn og voksne?

  • Hvordan gjør vi hverandre gode?

  • Hvorfor fokusere på ”gleding” istedenfor ”antimobbing”?

  • Hvilket samfunn vil vi ha? Inkludering, verdighet og vennskap

  • Fra tanke til handling – hva gjør vi nå?