I barnehagen

org_ekstra_undring-23.png
 

Barnehagen er barnets første møte med hverdagen "der ute" - og tiden der huskes hos de fleste av oss - for alltid. 

På skolen

org_ekstra_feiling-25.png

"Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør." § 9A-3; Det psykososiale miljøet fra opplæringsloven

Hjemme

org_ekstra-16.png
 

Foreldremøtene er en gyllen anledning til å skape begeistring, engasjement og et positivt fokus på det vi ønsker mer av og til. Her bygges en felles plattform for godt holdningsarbeid.


«Siri har en fantastisk morsom, brutalt ærlig og sårbar måte å formidle på. Hennes budskap om gleding for liten og stor treffer oss «godtvondt» langt inni i hjertet! Alle skoler skulle fått gleden av å hatt Siri på besøk. Hun minner oss på at empatiske barn er mye viktigere enn «flinke» barn. Siris foredrag om gleding passer absolutt alle!»

- Maggi Gausel

Bøkene kan bestilles her!
Passer for barn mellom 3-12 år. Alle bøkene inneholder tips til samtale på slutten. 

Nytt og nyttig:


Gleding, Feiling og Undring bidrar til livsmestring, vennskap og empati - det viktigste i livet!
La oss skape en verden der vi gjøre oss selv, og andre godt og gode!