fullsizeoutput_7ec1.jpeg

Gledesspreder, forfatter og foredragsholder

Artikler og nyheter:

Hvorfor bruke GLEDING?

«Siri har en fantastisk morsom, brutalt ærlig og sårbar måte å formidle på. Hennes budskap om gleding for liten og stor treffer oss «godtvondt» langt inni i hjertet! Alle skoler skulle fått gleden av å hatt Siri på besøk. Hun minner oss på at empatiske barn er mye viktigere enn «flinke» barn. Siris foredrag om gleding passer absolutt alle!» - Maggi Gausel

"Siri representerer med sitt foredrag en positiv og løsningsfokusert vinkling på en krevende problematikk. Gjennom å bevisstgjøre sine tilhørere på kraften i å fokusere positivt på samhandling og relasjoner, tilbyr hun en alternativ tilnærming til hvordan vi kan jobbe forebyggende i forhold til mobbing og krenkelser. Foreldrene i våre barnehager var svært fornøyde med innholdet i dette foreldremøtet, dette gav mening og var praksisnært. Vi gir Siri våre beste anbefalinger." - Mari Westerhus, Styrer Sjølyst FUS barnehage
 

I barnehagen

org_ekstra_undring-23.png
 

Barnehagen er barnets første møte med hverdagen "der ute" - og tiden der huskes hos de fleste av oss - for alltid. 

På skolen

org_ekstra_feiling-25.png

"Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør." § 9A-3; Det psykososiale miljøet fra opplæringsloven

Hjemme

org_ekstra-16.png
 

Foreldremøtene er en gyllen anledning til å skape begeistring, engasjement og et positivt fokus på det vi ønsker mer av og til. Her bygges en felles plattform for godt holdningsarbeid.