NÆRINGSLIV

Siri stiller spørsmål ved de sannhetene vi tar for gitt. Hun er en foredragsholder som engasjerer, skaper gode arbeidsrelasjoner og positive forhold til endring. 

Etter foredraget skal du sitte igjen med konkrete tips og verktøy til hvordan du kan skape mer gleding, bedre stemning og modige relasjoner som igjen produserer bedre resultater.

 

Tematikk og innhold til foredrag:

  • Gleding i ord og handling!
  • Oppvåkningen - om motivasjon og livsgnist.
  • Hvordan gjøre hverandre gode?
  • Verdibasert ledelse - fra ord til handling!
  • Tilbakemeldinger og den vanskelige samtalen
  • Endringsprosesser og tankesett

 

 

"Siri Abrahamsen kombinerer det faglige, inspirasjon av tilhørere og gode historier på en spesielt fin måte. Hun får deltakere til å reflektere, tenke og utfordre individuelle sannheter. Med fokus på holdninger, verdier og relasjoner bidrar hun til at vi kan gå fra refleksjon og kunnskap til å endre adferd - å utføre!"

- Solfrid Flateby

“Siri formidler fengslende, ekte og oppriktig med en varme og utstråling som fyller hele rommet. Siri har noe helt eget ved seg. Hun tør å sette fokus på viktige temaer vi svært gjerne hører mer om. ”

— Team Spiritus Diem, Stavanger