ARBEIDSLIV

Vi bruker 1/3 av vår våkne tid på jobb. likevel er det så mange som har det “greit nok” og som sliter med relasjoner og godt samarbeid.

Mange jobber i siloer og det å bygge tilhørighet er en utfordring. Andre syns det er vanskelig å få delt kompetanse innad i organisasjonen. Så mye som opptil 40% av sykemeldinger kan spores til relasjoner på jobb - dette er altså ikke bare en “nice to have” men et must!

Siri er en modig foredragsholder som engasjerer og snakker med eksempler alle kan kjenne seg igjen i! hun gir av seg selv og er svært troverdig - dette har gjort henne til en av de mest populære foredragsholderne på sitt felt;”Hvordan gjør vi hverandre gode?”

Etter foredraget skal du sitte igjen med konkrete tips og verktøy til hvordan du kan skape mer gleding, bedre stemning og modige relasjoner som igjen produserer bedre resultater.

En av de tingene Siri er best på er å gjøre det relasjonelle, “det myke”, verdier og holdninger til noe konkret. Siri bruker eksempler som alle kan kjenne seg igjen i. Hun er presis med sine eksempler og tar ting på kornet. Det gjør at arbeid som ofte kan bli noe abstrakt og diffust blir håndgripelig. Siri er opptatt av at bevisstgjøring skal bli til handling og at kulturbygging er en aktiv del av arbeidsdagen. Summen av hva hver enkelt gjør blir kulturen - derfor er det så viktig at alle er involvert.

Et foredrag kan vare fra 30-90 min, en workshop fra 2-6 timer. Siri leverer alle foredrag/workshops på engelsk og norsk.

 

Populære Temaer og innhold:

  • Gleding i ord og handling!

  • Relasjonelt mot - hvordan gode relasjoner på jobb påvirker både resultater og livet ellers

  • Oppvåkningen - om motivasjon og livsgnist.

  • Hvordan gjøre hverandre gode?

  • Tilbakemeldinger og den vanskelige samtalen

"Siri Abrahamsen kombinerer det faglige, inspirasjon av tilhørere og gode historier på en spesielt fin måte. Hun får deltakere til å reflektere, tenke og utfordre individuelle sannheter. Med fokus på holdninger, verdier og relasjoner bidrar hun til at vi kan gå fra refleksjon og kunnskap til å endre adferd - å utføre!"

- Solfrid Flateby

“Siri formidler fengslende, ekte og oppriktig med en varme og utstråling som fyller hele rommet. Siri har noe helt eget ved seg. Hun tør å sette fokus på viktige temaer vi svært gjerne hører mer om. ”

— Team Spiritus Diem, Stavanger